ALGEMEEN

Bivak 2020 wordt een bijzonder kamp...

Omwille van de coronamaatregelen werd in samenspraak met de ouderraad de organisatie van het kamp herbekeken. De keuze van deze organisatie is goed overwogen. Door het feit dat er maar bubbels mogen zijn van maximum 50 personen (inclusief leiding en kookploeg) en rekening houdend met andere factoren werd geopteerd om in 2020 in 2 groepen op kamp te gaan.

 • van 21 tot en met 26 juli: sloebers, speelclub en rakkers
 • van 26 tot en met 31 juli: toppers, kerels en aspi’s

Waarom kozen we voor deze opsplitsing?

We kozen bewust voor de opsplitsing ‘sloebers, speelclub, rakkers’ en ‘toppers, kerels, aspi’s’ omdat de maatregels voor de -12 en de +12-jarigen zeer verschillend zijn. De +12-jarigen zijn veel vatbaarder voor het virus en moeten zich dus houden aan extra gezondheidsmaatregels. Zodra er -12-jarigen bij de +12-jarigen zijn, moet iedereen zich aan de extra gezondheidsmaatregelen houden.

De kampplaats in Geraardsbergen is ook niet heel groot. Als we met 1 grote groep zouden gaan, dan moeten we op het kampterrein 2 bubbelzones maken waar de bubbels niet met elkaar in contact kunnen komen. Dat wil zeggen: gescheiden refter, gescheiden sanitair, gescheiden slaapkamers,… De 2 bubbels mogen op geen enkel moment met elkaar in contact kunnen komen. Op deze kampplaats is dit heel moeilijk haalbaar. Er werd lang getwijfeld over deze beslissing, maar uiteindelijk kozen we er voor om de kinderen een kamp te geven waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar er niet opgelet moet worden om weg te blijven van een andere bubbel. Na de voorbije maanden zal iedereen er deugd van hebben om zich eens wat ‘vrijer’ te voelen op dat vlak. .

Sloebers - speelclub - rakkers

De sloebers, speelclub en rakkers vertrekken op dinsdag 21 juli met de trein richting Geraardsbergen. De trein vertrekt om 15u42. Iedereen wordt om 15u stipt aan de voorkant van het station in Tielt verwacht. Bij aankomst in Geraardsbergen wandelen ze naar de kampplaats waar ze onmiddellijk in actie schieten.

Op zondag 26 juli eindigt hun kamp. Zij kunnen afgehaald worden door de ouders in Geraardsbergen om 13u.

Toppers - kerels - aspi's

Voor de oudste afdelingen begint het kamp op zondag 26 juli. Zij verzamelen om 13u aan de Chirohemen met een fiets die tip top in orde is! Onder begeleiding van de leiders fietsen zij richting Geraardsbergen.

Hun kamp eindigt op vrijdag 31 juli. Ze keren met de fiets terug naar Ardooie. Ze zullen omstreeks 14u-15u aankomen aan de Chirohemen. Dit tijdstip is natuurlijk nog niet zeker. Ze zijn onderweg met de fiets en kunnen dus allerlei vertragingen tegenkomen. Een gedetailleerder tijdstop zal dan via onze facebookpagina gemeld worden.

Coronamaatregelen

Het wordt een kamp dat anders is dan anders. Er zullen heel wat CORONA-MAATREGELEN zijn. Er wordt van elke deelnemer verwacht dat hij deze maatregelen opvolgt. Een uitgebreide update van de maatregelen op kamp volgt in een later bericht.

Wie mag meegaan op kamp?

Met de coronamaatregelen een vraag die we ons jammer genoeg moeten afvragen…
Liefst zoveel mogelijk natuurlijk! Maar we moeten dit jaar wel met enkele dingen rekening houden.

RISICOGROEPEN EN ZIEK ZIJN

Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.
De voorwaarden:

 • Behoort je zoon tot een risicogroep?

Dan mag die meegaan op kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
De lijst van risicogroepen kan je nalezen op onze website.

 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit?

Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.

 

AANWEZIGHEIDSREGISTERS, MEDISCHE FICHES EN TRACING

Ook tijdens het kamp wordt er extra aandacht besteed aan:

De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen en activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.
De medische fiche is dit jaar belangrijker dan ooit. Er wordt dan ook van elke deelnemer een correct ingevulde medische fiche verwacht tegen ten laatste 1 juli. (indienen bij kookvader Brecht – Roeselaarsestraat 27 Ardooie)

Er is ook een contactenlogboek dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt.
Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting

Bivakadres

Je zult uw zoon of zonen bijna 5 dagen niet zien, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u er geen contact mag mee hebben.
Telefoneren is echter wel uitgesloten!! De enige oplossing die overblijft, is de oude vertrouwde brief. En zoals de post al promoot: met de priorzegel gaat het veel sneller (jaja...).

Voor alle goede mensen die een briefje willen schrijven naar hun zoon, kleinzoon, vriend, liefke, broer, neef,... Hieronder het adres:

Chiro Tijl
t.a.v. (naam) (afdeling) 
Korendries 2
9500  Geraardsbergen

Bij uiterste noodgevallen kunt u altijd terecht bij op het secretariaat van chiro Tijl op het telefoonnummer:

 • 0491 52 98 60 (groepsleider Wouter)
 • 0479 47 85 43 (groepsleider Beau)
 • 0478 66 54 71 (kookouder Brecht)

 

Dagindeling

07u30    Opstaan, tanden poetsen en wassen
07u45    Opening van de dag en vlaggengroet
08u00    Ontbijt
08u30    Diensten
09u00    Spel
12u00    Middageten
12u45    Platte rust
13u45    Spel
16u00    4-Uurtje
16u30    Spel
19u00    Avondeten
19u45    Vrij spel
20u45    Kampthema met toneel en slot van de dag
21u00    Bedtijd voor Sloebers

Inschrijven - bivakprijs

De kostprijs voor het bivak bedraagt € 105.

De kostprijs ligt wat hoger dan de andere jaren, maar hier zijn enkele redenen voor. Doordat het kamp-etentje werd afgelast en nu ook de bezoekdag niet mag doorgaan, zijn een zeer groot deel van onze inkomsten verloren.

Na het bivak ontvang je volgende attesten:

 • deelname-attest. Dit kan je bij je mutualiteit indienen voor een tegemoetkoming van het bivak. Informeer daarvoor zeker bij je mutualiteit.
 • fiscaal attest ‘opvang’. Dit kan je volgend jaar aan je belastingaangifte toevoegen.

 

Wat is er inbegrepen?

 • Voor sloebers, speelclub en rakkers: de treinreis op 2 juli
 • Huur van de bivakaccommodatie
 • De maaltijden (’s morgens, ’s middags, vieruurtje en ’s avonds)
 • Verzekering (Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen)
 • Voor wie de eerste keer meegaat: chiro-USB-stick met alle foto's van het bivak
Wat is er niet inbegrepen?
 • Verzekering tegen verloren of beschadigde voorwerpen
 • Zakgeld
 • Voor de oudere bendes een frisdrank wanneer de jongsten in bed zitten
 • Mogelijks een toelage tijdens de activiteit op trektocht.

 

Hoe inschrijven?

Je kan inschrijven voor het bivak door

 1. het formulier op onze website in te vullen (klik op onderstaande link).
 2. het inschrijvingsbedrag te storten op rekeningnr. BE12 7380 0807 7492 met vermelding van ‘ bivak 2020 + naam + afdeling’ voor 1 juli.

Pas na betaling is de inschrijving definitief.
Om de praktische zaken van het kamp optimaal te kunnen regelen, vragen we u om uw kind in te schrijven voor maandag 15 juni.

Zakgeld

Mogen we heel uitdrukkelijk vragen om het ondervermelde bedrag niet te overschrijden. Het is voor de leiding zeer aangenaam als iedereen hetzelfde bedrag mee heeft, zodat er daar geen problemen rond zijn. Het is ook aangenaam om het in verschillende munten en/of briefjes te voorzien.

Zorg er ook voor dat je portefeuille van naam en afdeling voorzien is. Op de trein zal de leider het geld ophalen, zodat het zeker niet verloren kan geraken of zodat het geen pootjes kan krijgen! Vergeet ook zeker de identiteitskaart niet!

 • Sloebers: € 20
 • Speelclub: € 25
 • Rakkers: € 25
 • Toppers en kerels: € 35
 • Aspi's: af te spreken met de leiding

Bivaktips

 • Boeken en strips worden het best van naam en voornaam voorzien. Zo kunnen ze niet verloren gaan of sneller aan hun eigenaar terugbezorgd worden.
 • We vragen om alle kledij, handdoeken, washandjes,… die je meegeeft op kamp te naamtekenen, zodat we het aantal verloren voorwerpen tot een minimum kunnen brengen.

 • Voor degenen die medicatie dienen te nemen vragen we die bij het vertrek af te geven aan hun leider of aan de groepsleider. Gelieve daarop ook naam en voornaam te vermelden.
  Mogen we u ook vragen om voor elk medicijn een medicijnkaart in te vullen, zodat de medicatie correct toegediend kan worden.
  We zorgen er dan voor dat het innemen strikt gebeurt. ALLE MEDICATIE MOET AFGEGEVEN WORDEN! 

 • De medische steekkaart zit als bijlage bij dit gazetje. Deze medische fiche is dit jaar extra belangrijk. Er wordt van elke deelnemen er medische fiche verwacht!
  Omwille van de nieuwe privacywetgeving worden deze medische fiches na het kamp vernietigd. Ook die van vorige jaar werden vernietigd. Mogen we je dus uitdrukkelijk vragen om deze ingevuld terug te bezorgen aan de leiding?

 • Als je brieven of een postkaart wilt schrijven naar het thuisfront neem je best pen en papier mee. Vergeet ook geen enveloppen en eventueel postzegels. Het is ook handig om stickers met daarop voorgeschreven adressen mee te geven. 
  Ook jaar hebben we Chiro Tijl-postkaarten. Deze zijn op kamp te koop…
  Uit ervaring merken we dat dit voor de sloebers en speelclub niet altijd evident is… Vandaar dat iedereen de postkaarten en postzegels reeds op voorhand bestellen. Dit kan later via de link op de chirosite (www.chirotijl.be)

 • Ieder jaar maken we kennis met vele soorten diertjes. Ook de vele kleine insecten zullen weer van de partij zijn. Je kunt je dus opnieuw verwachten aan zwevende muggen in de slaapkamer. Om de last enigszins te beperken breng je best een anti-muggenstick mee. Jeukwerende zalf is ook OK. Aan jou de keuze. 

 • We bevinden ons ook op een kampplaats waar de temperaturen hoog kunnen oplopen, letterlijk dan wel. Dus als je er niet wilt uitzien als een rode kreeft, breng dan maar je zonnecrème en genaamtekende pet mee. 

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis. Als ze verloren geraken zijn wij niet verantwoordelijk!