Inschrijven voor het bivak!

Het bivak komt met rasse schreden dichtbij. Tijd dus om in te schrijven... Inschrijven kan tot en met 27 mei a.s.

KOSTPRIJS?

Doordat de jongste groep, de sloebertjes, slechts toekomen met de bezoekdag op maandag 24 juli is de kostprijs verschillend.

 • Voor degene die het ganse kamp meegaan bedraagt de kostprijs €130,
 • voor de sloebers uit de jaren 2009 en 2010 is het €80.

WAT IS ER INBEGREPEN?

 • Trip met de trein en lijnbus in de heenreis
 • Bus in de terugreis
 • Huur van de bivakaccommodatie
 • De maaltijden (’s morgens, ’s middags, vieruurtje en ’s avonds)
 • Verzekering (Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen)

WAT IS ER NIET INBEGREPEN?

 • Verzekering tegen verloren of beschadigde voorwerpen
 • Zakgeld
 • Voor de oudere bendes een frisdrank wanneer de jongsten in bed zitten -
 • Mogelijks een toelage tijdens de activiteit op trektocht.

WAAR STORTEN?

Storten kan op het rekeningnr. BE12 7380 0807 7492 met vermelding van ‘ bivak 2017 + naam + afdeling’.
Om de praktische zaken van het kamp optimaal te kunnen regelen, vragen we u om uw kind in te schrijven voor zaterdag 27 mei.