INSCHRIJVEN

Inschrijven kan enkel via het online formulier

Het lidgeld bedraagt € 30. Dat geld gaat voor een groot deel naar de verzekering.

Dit bedrag contant betaald worden in het begin van het chirowerkjaar of overgeschreven worden op het rekeningnummer BE12 7380 0807 7492 met vermelding 'inschrijving + naam + afdeling'.

Minimumleeftijd

Af en toe krijgt de chiro de vraag of kleuters aangesloten mogen worden. Het antwoord hierop is neen.

Waarom kan het niet?

  • Deze afspraak is gemaakt vanuit Chiro Nationaal. Chiro Tijl kan zich vinden in deze afspraak.
  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar. Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee, die van pas komen in de jeugdbeweging.
  • We willen dat Chirogroepen prioriteit blijven geven aan het behouden van de aspiafdeling. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen.
  • Er is - op nationaal vlak - hierover een afspraak gemaakt samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen en KLJ