VERZEKERING

Elk lid van Chiro Tijl is verzekerd door de Chiroverzekering van Chirojeugd Vlaanderen vzw. De Chiroverzekering dekt volgende risico’s:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Ongevallen (ook van en naar de activiteiten)
  • Rechtsbijstand
  • Overlijden en blijvende invaliditeit

Materiële schade wordt niet gedekt door de Chiroverzekering. Persoonlijke spullen van zowel leden als leiding (bv. kleren, fiets…) zijn dus niet verzekerd.

Is er iets gebeurd op de Chiro en je gaat zelf naar de dokter? Laat dan het medisch getuigschrift dat je hieronder kan vinden, invullen en bezorg het ons liefst dezelfde dag nog. Dit document is nodig om een ongeval aan te kunnen geven.

Meer informatie over de verzekering van de Chiro en de volledige polis kan je vinden op de website van Chiro Nationaal.